RAZVOJ APLIKACIJA

Izgrađujemo prilagođena web i mobilna (Android i iOS) rešenja koristeći različite tehnologije, npr., Node.js, React.js, React Native, Kotlin, Scala.

Razvoj projekata prati oprobani proces funkcionalne verifikacije (QA), regresijski testovi, pristupačnost, i bezbednosni testovi kao deo kontinuirane integracije.

Imamo veliko iskustvo u  vizualizaciji podataka, kreiranju CRM-a, automatizaciji, i korisničkom interfejsu za obradu podataka.