IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics je vodeći analitički alat na tržištu. Sa stanovišta svojih funkcionalnih mogućnosti, koristi se u svim oblastima koji zahtevaju pripremu, obradu i analizu i prezentaciju rezultata. Lako se koristi i na taj način štedi vreme i novac. Obuhvata čitav analitički proces, od planiranja istraživanja do upotrebe podataka u okviru alata za predstavljanje rezultata. IBM SPSS Statistics program sastoji se od osnovnog modula statističke baze i dodatnih 14 modula, koje korisnik bira u zavisnosti od svojih potreba.

IBM SPSS Statistics ima tri različitih paketa unapred definisana za različite tipove korisnika:

  • IBM SPSS Statistics Standard,
  • IBM SPSS Statistics Professional,
  • IBM SPSS Premium

Ili možete sami konfigurisati sopstvenu konfiguraciju.

IBM SPSS Statistics – najbolja cena.

Posebna ponuda i cene za akademski sektor u Srbiji i Crnoj Gori za IBM SPSS Statistics.

Za više informacija o ceni IBM SPSS Statistics, kontaktirajte nas na: sales@sparkanalytics.net,
aleksandar.jakovljevic@sparkanalytics.net, +381605090808