Infrastruktura

Izgradite infrastrukturu na Cloud-u ili permisi, u zavisnosti da li koristimo rešenja otvorenog koda ili rešenja dobavljača.

  • Docker and Kubernetes – premeštanje aplikacije u kontejnere, postavljanje implementacije za samoizlečenje.

  • Cloud-native – IaaC, AWS, GCP i drugi VPSs

  • Implementation of application – znamo kako da obezbedimo osnovnu infrastrukturu za primenu različitih vrsta aplikacija i grupa aplikacija. Postavljanje kompletnog CI i CD kanala