o nama

where data make sense

Spark Analytics je start-up kompanija osnovana 2018. godine, nastala na zajedničkoj ideji osnivača da iskoriste strateške prednosti Srbije za razvoj multidisciplinarne kompanije u startu a kasnije da se razvije kroz regionalne i druge međunarodne korisnike prisustvom i na drugim tržištima.

Osnivači su inžinjeri i menadžeri sa višegodišnjim iskustvom u razvoju i vođenju kompanija na IT tržištu.

Želja osnivača je bila da se ukrste iskustvo i znanje iz različitih oblasti u novoj grani IT-a gde nedostaje i jedno i drugo. Tako je Spark Analytics d.o.o. započeo svoj put sa prva tri zaposlena.

Mlada i brzorastuća kompanija, Spark Analytics ima za cilj da se odgovori na rastuću potrebu da se podaci iskoriste za dolaženje do pravovremenih informacija i uvida za bolje donošenje poslovnih odluka. Da bi se pravovremeno došlo do pravih informacija i uvida, često je potrebno kombinovati veći broj različitih disciplina koje se bave prikupljanjem, sagledavanjem, analizom, vizualizacijom…

Iz tog razloga kompanija Spark Analytics se od početka razvija kao multidisciplinarna kompanija sa fokusom na rešavanje problema kroz dubinsko razumevanje podataka kombinujući različite discipline i metodologije.

Naš SPARKLY tim

„A spark is a little thing, yet it may kindle the world“…

Aleksandar Milanović

Aleksandar Milanović

Co-founder and Director

Jovica Šibalić

Jovica Šibalić

Co-founder and Head of delivery and development

Đorđe Parović

Đorđe Parović

Technical Director