Istraživanje

Uvek težimo da dublje i tačnije razumemo pojave i da otkrijemo nedostajuće delove slagalice. Da bismo to postigli, pružamo usluge istraživanja, kombinujući tradicionalne istraživačke pristupe sa inovativnim metodologijama. Naš cilj je da našim klijentima pružimo vredne uvide koji će im omogućiti bolje donošenje poslovnih odluka. Usluge koje pružamo su:

  • KVALITATIVNA ISTRAŽIVANJA (fokus grupe, dubinski intervjui, i etnografske studije) rade se na manjim uzorcima, sa ciljem dubljeg razumevanja obrazaca ponašanja i motivacije naših kupaca i ciljnih grupa.
  • KVANINTATIVNA ISTRAŽIVANJA (F2F, CATI, CAWI, CLT studije) omogućava veću preciznost, kvatifikaciju, i generalizacije dobijenih nalaza.
  • DESK ISTRAŽIVANJA prikupljanje i analiza podataka iz već postojećih izvora.
  • STRATEŠKE I INOVACIONE RADIONICE (proces postavljanja novih poslovnih strategija i stvaranje inovacija kroz različite projektivne materijale i igre).

Istraživačke usluge mogu se pružiti nezavisno i kao dodatak projektima poslovne analitike, u slučaju velikog broja modelirajućih, ali uticajnih faktora.  Integracija rezultata ovih metoda sa mašinskim učenjem, često dolazi kroz olakšano označavanje podataka (semi-supervised ML, A / B testovi …), imputiranje nedostajućih podataka, i otkrivanje anomalija.