IBM SPSS

IBM SPSS Statistics – najbolji analitički alat!

IBM® SPSS® Statistics je jedan od vodećih analitičkih alata na tržištu. Iz ugla funkcionalnih mogućnosti koje nudi, koristi se u svim područjima, koji zahtevaju pripremu, obradu, analizu i prezentaciju rezultata. Jednostavan je za upotrebu i time omogućava uštedu vremena i novca. Pokriva celokupan analitički proces, od planiranja istraživanja do upotrebe podataka u okviru alata za prezentaciju rezultata. Sa tom namerom je program IBM® SPSS® Statistics sastavljen iz osnovnog Statistics Base modula i dodatnih 14 modula, koje korisnik bira zavisno od potreba.

Base modul obuhvata sledeće analize:

– Frekvencije

– Deskriptivne statistike

– Srednje vrednosti

– T Test

– Varijansa

– Bivarijantne korelacije

– Parcijalne korelacije

– Linearna regresija

– Ordinalna regresija

– Analiza najbližeg suseda

– Diskriminaciona analiza

– Faktorska analiza

– Razvrstavanje u grupe

– ROC krivulja