HR / Ostalo

Predikcija fluktuacije zaposlenih

 

Poslovni Izazov: Fluktuacija zaposlenih je problem sa kojim se često susrećemo u savremenom poslovanju. Ova pojava obično uzrokuje veliki trošak kompaniji jer je potrebno pokriti troškove odlaska zaposlenog, prekovremene sate nekog ko je preuzeo njegov posao, troškove regrutacije novog zaposlenog, njegovu obuku i još mnogo drugih stvari. Kompanija u proseku mora da investira između četiri nedelje do tri meseca za obuku i uvođenje novog zaposlenog u posao. Neretko se dešava da taj isti novi zaposleni napusti kompaniju u prvih godinu dana, što onda predstavlja dodatni trošak.  Situacija je još delikatnija kada su u pitanju konsultantske kuće i manje kompanije, gde se dolazi do pogoršanja zadovoljstva klijenta zbog česte promene konsultanata ili key account managera, sa kojima je klijent navikao da radi.

Rešenje: Na osnovu internih podataka i specijalizovanih upitnika pravimo model koji predviđa kolika je verovatnoća za svakog pojedinačnog zaposlenog da promeni firmu.

Benefit: Ovakvo rešenje pomaže kompaniji u predviđanju fluktuacije zaposlenih i preuzimanju proaktivnih mera sprečavanja odlaska zaposlenog, na taj način štedeći kompanijska sredstva.